Ceník

Hodinová sazba od

1.hodina 300,- Kč dále účtováno 30min. intervaly

300 Kč

Jízdné

Po Praze 330,- Kč + parkovné, ostatní 8,- Kč/km

330 Kč

U každé  Vámi objednané práce je možné předem stanovit cenu za dílo.